لماذا نصوم یوم عاشوراء ؟
by forester posted in 2015-03-10
لماذا أمرنا نبینا صلی الله علیه وسلم بصیام یوم عاشوراء ؟ و ماذا دار بین النبی صلی الله علیه وسلم و الیهود فی المدینة ؟ و ما قصة موسی علیه السلام فی یوم عاشوراء ؟
Duration : 1:03            View : 620           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.